skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

Министерство за здравство

Адреса: Водњанска бб, 1000 Скопје; тел: (02) 3147 147, факс: (02) 3113 014

 

Државен санитарен и здравствен инспекторат

Адреса: Водњанска бб, 1000 Скопје; тел: (02) 3147 147, факс: (02) 3113 014

 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Републички фонд за здравствено осигурување

Адреса: Македонија б.б., Скопје; тел: (02) 3289 000

 

ЛИСТА НА ПОДРАЧНИ СЛУЖБИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Подрачна служба Телефон Адреса
Берово (033) 471 027 ул. Младински кеј бр. 2
Битола (047) 231 614 ул. Иван Милутиновиќ бб
Македонски Брод (045) 275 812 ул. Димитар Влахов бр. 4
Валандово (034) 381 047 ул. Моша Пијаде бр. 4
Виница (033) 363 303 ул. Бел камен бб
Гевгелија (034) 212 945 ул. Димитар Влахов бб
Гостивар (042) 214 559 ул. Борче Јовановски бб
Дебар (046) 838 840 ул. 8 Септември бр. 15
Делчево (033) 411 129 ул. Македонија бб
Демир Хисар (047) 276 744 ул. Битолска бб
Кавадарци (043) 413 312 ул. ЈНА бб
Кичево (045) 225 179 ул. Мирко Милевски бр. 23
Кочани (033) 279 130 ул. Димитар Влахов бр. 5
Кратово (031) 481 994 ул. Гоце Делчев бб
Крива Паланка (031) 375 931 ул. Никола Тесла бб
Крушево (048) 477 123 ул. Шула Мина бр. 20
Куманово (031) 420 076 ул. 11 Октомври бр. 2
Неготино (043) 361 832 ул. Маршал Тито бр. 179
Охрид (046) 260 265 ул. Димитар Влахов бб
Прилеп (048) 411 485 ул. Ѓорче Петров бб
Пробиштип (032) 483 133 ул. Јордан Стојанов бр. 20
Радовиш (032) 635 714 ул. Ана Поцкова бр. 1
Ресен (047) 454 429 ул. Мите Богоевски бр. 21
Свети Николе (032) 443 616 ул. Карпошева бр. 36
Скопје (02) 3118 566 бул. Кочо Рацин бр. 91
Струга (046) 780 706 ул. Маршал Тито бб
Струмица (034) 324 833 бул. Маршал Тито бб
Тетово (044) 351 961 ул. Илирија бб
Велес (043) 233 644 ул. Шефки Сали бр. 6
Штип (032) 397 833 ул. Страшо Пинџур бб

 

Министерство за правда

Адреса: Димитрие Чуповски бр. 9, 1000 Скопје; тел: (02) 3117 277, факс: 3226 975

 

Државен управен инспекторат

Адреса: Димитрие Чуповски бр. 9, 1000 Скопје, бесплатен телефонски број 0800 111 99

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен

Судови во Република Македонија

ЛИСТА НА Судови во Република Македонија

Суд Телефон Адреса
Врховен суд на РМ (02) 3136 044; (02) 3164 064 бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Управен суд (02) 3203 200 ул. Орце Николов бб, Скопје
Виш управен суд (02) 3061 536 ул. Никола Парапунов бб, Скопје
Апелационен суд – Скопје (02) 3292 400; (02) 3292 459
бул. Крсте Мисирков бб, Скопје
Основен суд – Скопје 1 (02) 3292 611 бул. Гоце Делчев бб, Скопје
Основен суд – Скопје 2 (02) 3120 171 бул. Гоце Делчев 4, Скопје
Основен суд – Велес (043) 233 622; (043) 232 759 ул. Маршал Тито 53, Велес
Основен суд – Гевгелија (034) 212 936; (034) 212 937 ул. Димитар Влахов 2, Гевгелија
Основен суд – Валандово (034) 381 814 ул. Никола Карев 22, Валандово
Основен суд – Кавадарци (043) 413 150 ул. Нов Белград 16, Кавадарци
Основен суд – Неготино (043) 361 895; (043) 362 283 ул. Маршал Тито 132, Неготино
Основен суд – Куманово (031) 411 555; (031) 417 615 ул. 11-ти Октомври 6, Куманово
Основен суд – Кратово (031) 481 018 ул. Јосиф Даскалов бб, Кратово
Основен суд – Крива Паланка (031) 375 322 ул. Маршал Тито бб, Крива Паланка
Апелационен суд – Битола (047) 227 999; (047) 238 263
бул. 1-ви Мај бб, Битола
Основен суд – Битола (047) 223 166; (047) 223 066 бул. 1-ви Мај бб, Битола
Основен суд – Охрид (046) 262 138 бул. Македонски Просветители 10, Охрид
Основен суд – Прилеп (048) 421 720 ул. Будимаш бб, Прилеп
Основен суд – Ресен (047) 452 588; (047) 451 327 ул. Мите Богоевски бб, Ресен
Основен суд – Струга (046) 782 610 ул. ЈНА 1, Струга
Основeн суд – Крушево (048) 477 067; (048) 477 087 ул. Илинденска  бб, Крушево
Апелационен суд – Штип (032) 393 455 ул. Генерал Михаило Апостолски 18, Штип
Основен суд – Берово (033) 471 006; (033) 471 223 Кеј Младина бб, Берово
Основен суд – Делчево (033) 411 127 бул. Македонија бб, Делчево
Основен суд – Виница (033) 361 755 ул. Бел Камен бб, Виница
Основен суд –  Кочани (033) 271 014 ул. Никола Карев 4, Кочани
Основен суд – Радовиш (032) 630 115 ул. 22-ри Октомври бб, Радовиш
Основен суд – Свети Николе (032) 443 991 ул. Ленинова бб, Свети Николе
Основен суд – Струмица (034) 346 624 ул. Ленинова 34, Струмица
Основен суд – Штип (032) 391 827 ул. Страшо Пинџур 1, Штип
Основен суд – Пробиштип (032) 482 273 ул. Миро Барага бб,Пробиштип
Апелационeн суд – Гостивар (042) 221 544; (042) 221 545 ул. Живко Брајкоски 1, Гостивар
Основен суд – Гостивар (042) 272 055; (042) 272 055;             (042) 272 056 ул. Живко Брајкоски 1, Гостивар
Основен суд – Тетово (044) 330 688; (044) 330 665 ул. Илинденска бб, Тетово
Основен суд – Кичево (045) 223 464; (045) 223 566 бул. Ослободување 17, Кичево
Основен суд – Дебар (046) 831 404 ул. Вељко Влаховиќ 41, Дебар

 

Уставен суд на РМ

Адреса: бул. 12 Ударна бригада бр. 2, Скопје; тел: (02) 3119 355

 

Народен правобранител

Адреса: Димитрие Чупоски бр. 2, Скопје; тел: (02) 3129 335

 

Комисија за заштита од дискриминација

Адреса: бул. Гоце Делчев  бб (20-ти кат во зградата на МРТВ), Скопје, тел:  (02) 323 2242

Back To Top