skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

 

Зајакнување на младите жени и адолесцентките: Брзо следење на крајот на епидемијата на СИДА во Африка.pdf Водич за тоа кога да се започне со антиретровирусната терапија и за профилакса пред експозиција на ХИВ.pdf

 

Надзор на ХИВ-СИДА епидемијата – Сеопфатен пакет.pdf Дополнување на упатствата од 2013 година за употреба на антиретровирусни лекови за лекување и превенција од ХИВ инфекција.pdf Консолидирани упатства за ХИВ превенција, дијагноза, третман и грижа за клучните рупи од популацијата.pdf

 

Спроведување на сеопфатните ХИВ-СИДА програми со сексуалните работници.pdf 16 идеи за решавање на насилството врз жените во врска со епидемијата на ХИВ.pdf ХИВ-СИДА надзор во Европа 2012.pdf

 

Педијатриски надзор над ХИВ вирусот меѓу доенчиња и деца помали од 18 години.pdf Насоки за проценка на полезноста на податоците од програмите за превенција на преносот на ХИВ од мајка на дете за бремените жени.pdf Насоки за надзор над втората генерација на ХИВ вирусот – Познавај ја својата епидемија.pdf

 

Консолидирани упатства за употребата на атиретровирусни лекови за третман и превенција на ХИВ инфекцијата.pdf Глобална комисија за ХИВ и право – Ризици, права и здравје.pdf Интегрирање на интервенциите за мајчинскиот морталитет и морбидитет со интервенциите за ХИВ.pdf

 

10 основни пораки за застапување во насока на заштита на девојки и млади жени од ХИВ.pdf Превенција од ХИВ-СИДА во периодот од рана до подоцнежна до рано полнолетство.pdf Човековите права и Глобалниот Фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија.pdf

 

„Војна против дрогата“ и ХИВ-СИДА – Како криминализацијата на употребата на дроги влијае врз глобалната пандемија.pdf Превенција од ХИВ и несакани бремености – Стратешка рамка 2011-2015.pdf Вклученоста на мажот во превенцијата на пренос на ХИВ од мајката на детето.pdf

 

Алатки за промена.pdf Ревизија 2012 – Проценка на пациентите и антиретровирусна терапија за возрасни и адолесценти – Клинички протокол за Европскиот регион на СЗО.pdf Ревизија 2011 – Справување со хепатитис Б и ХИВ коинфекцијата – Клинички протокол за Европскиот регион на СЗО.pdf

 

Индикатори на СЗО за рано предупредување за резистентност кон лековите на ХИВ.pdf Поддршка во однос на сексуалното и репродуктивното здравје на лицата кои живеат со ХИВ – Клинички протокол за Европскиот регион на СЗО.pdf Стратешка рамка за превенција на ХИВ инфекцијата кај новороденчињата во Европа.pdf

 

Зголемување на ХИВ тестирањето и советувањето во Европскиот регион на СЗО.pdf Превенција на преносот на ХИВ од ХИВ инфицирани мајки на нивните новороденчиња – Клинички протокол за Европскиот регион на СЗО.pdf Пост-експозициска профилакса за инфекцијата со ХИВ – Клинички протокол за Европскиот регион на СЗО.pdf

 

Проценка на пациентите и антиретровирусна терапија за возрасни и адолесценти – Клинички протокол за Европскиот регион на СЗО.pdf Палијативна нега за лицата кои живеат со ХИВ – Клинички протокол за Европскиот регион на СЗО.pdf Педијатриски третман и нега за ХИВ-СИДА – Клинички протокол за Европскиот регион на СЗО.pdf

 

Справување со туберкулозата и ХИВ коинфекцијата – Клинички протокол за Европскиот регион на СЗО.pdf Справување со опортунистичките инфекции и генералните симптоми на ХИВ-СИДА – Клинички протокол за Европскиот регион на СЗО.pdf Третман и нега за ХИВ-СИДА кај интравенозни корисници на дрога – Клинички протоколи за Европскиот регион на СЗО.pdf

 

Европски Акционен план за ХИВ-СИДА 2012 – 2015.pdf Недостатоци на антиретровирусната терапија и стратегии за менување на режимите на антиретровирусната терапија во Европскиот регион на СЗО.pdf Третман и нега во однос на ХИВ-СИДА – Клинички протоколи за Европскиот регион на СЗО.pdf
Back To Top