За помош обратете се на...

Печати


Министерство за здравство

Адреса: Водњанска бб, 1000 Скопје; тел: (02) 3147 147, факс: (02) 3113 014

 

Државен санитарен и здравствен инспекторат

Адреса: Водњанска бб, 1000 Скопје; тел: (02) 3147 147, факс: (02) 3113 014

 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Републички фонд за здравствено осигурување

Адреса: Македонија б.б., Скопје; тел: (02) 3289 000

 

ЛИСТА НА ПОДРАЧНИ СЛУЖБИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Подрачна служба

Телефон

Адреса

Берово

(033) 471 027

ул. Младински кеј бр. 2

Битола

(047) 231 614

ул. Иван Милутиновиќ бб

Македонски Брод

(045) 275 812

ул. Димитар Влахов бр. 4

Валандово

(034) 381 047

ул. Моша Пијаде бр. 4

Виница

(033) 363 303

ул. Бел камен бб

Гевгелија

(034) 212 945

ул. Димитар Влахов бб

Гостивар

(042) 214 559

ул. Борче Јовановски бб

Дебар

(046) 838 840

ул. 8 Септември бр. 15

Делчево

(033) 411 129

ул. Македонија бб

Демир Хисар

(047) 276 744

ул. Битолска бб

Кавадарци

(043) 413 312

ул. ЈНА бб

Кичево

(045) 225 179

ул. Мирко Милевски бр. 23

Кочани

(033) 279 130

ул. Димитар Влахов бр. 5

Кратово

(031) 481 994

ул. Гоце Делчев бб

Крива Паланка

(031) 375 931

ул. Никола Тесла бб

Крушево

(048) 477 123

ул. Шула Мина бр. 20

Куманово

(031) 420 076

ул. 11 Октомври бр. 2

Неготино

(043) 361 832

ул. Маршал Тито бр. 179

Охрид

(046) 260 265

ул. Димитар Влахов бб

Прилеп

(048) 411 485

ул. Ѓорче Петров бб

Пробиштип

(032) 483 133

ул. Јордан Стојанов бр. 20

Радовиш

(032) 635 714

ул. Ана Поцкова бр. 1

Ресен

(047) 454 429

ул. Мите Богоевски бр. 21

Свети Николе

(032) 443 616

ул. Карпошева бр. 36

Скопје

(02) 3118 566

бул. Кочо Рацин бр. 91

Струга

(046) 780 706

ул. Маршал Тито бб

Струмица

(034) 324 833

бул. Маршал Тито бб

Тетово

(044) 351 961

ул. Илирија бб

Велес

(043) 233 644

ул. Шефки Сали бр. 6

Штип

(032) 397 833

ул. Страшо Пинџур бб

 
 

Министерство за правда

Адреса: Димитрие Чуповски бр. 9, 1000 Скопје; тел: (02) 3117 277, факс: 3226 975

 

Државен управен инспекторат

Адреса: Димитрие Чуповски бр. 9, 1000 Скопје, бесплатен телефонски број 0800 111 99


Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен


Судови во Република Македонија

ЛИСТА НА Судови во Република Македонија

Суд

Телефон

Адреса

Врховен суд на РМ

(02) 3136 044; (02) 3164 064

бул. Крсте Мисирков бб, Скопје

Управен суд

(02) 3203 200

ул. Орце Николов бб, Скопје

Виш управен суд

(02) 3061 536

ул. Никола Парапунов бб, Скопје

Апелационен суд - Скопје

(02) 3292 400; (02) 3292 459

бул. Крсте Мисирков бб, Скопје

Основен суд - Скопје 1

(02) 3292 611

бул. Гоце Делчев бб, Скопје

Основен суд - Скопје 2

(02) 3120 171

бул. Гоце Делчев 4, Скопје

Основен суд - Велес

(043) 233 622; (043) 232 759

ул. Маршал Тито 53, Велес

Основен суд - Гевгелија

(034) 212 936; (034) 212 937

ул. Димитар Влахов 2, Гевгелија

Основен суд - Валандово

(034) 381 814

ул. Никола Карев 22, Валандово

Основен суд - Кавадарци

(043) 413 150

ул. Нов Белград 16, Кавадарци

Основен суд - Неготино

(043) 361 895; (043) 362 283

ул. Маршал Тито 132, Неготино

Основен суд - Куманово

(031) 411 555; (031) 417 615

ул. 11-ти Октомври 6, Куманово

Основен суд - Кратово

(031) 481 018

ул. Јосиф Даскалов бб, Кратово

Основен суд - Крива Паланка

(031) 375 322

ул. Маршал Тито бб, Крива Паланка

Апелационен суд - Битола

(047) 227 999; (047) 238 263

бул. 1-ви Мај бб, Битола

Основен суд - Битола

(047) 223 166; (047) 223 066

бул. 1-ви Мај бб, Битола

Основен суд - Охрид

(046) 262 138

бул. Македонски Просветители 10, Охрид

Основен суд - Прилеп

(048) 421 720

ул. Будимаш бб, Прилеп

Основен суд - Ресен

(047) 452 588; (047) 451 327

ул. Мите Богоевски бб, Ресен

Основен суд - Струга

(046) 782 610

ул. ЈНА 1, Струга

Основeн суд - Крушево

(048) 477 067; (048) 477 087

ул. Илинденска  бб, Крушево

Апелационен суд - Штип

(032) 393 455

ул. Генерал Михаило Апостолски 18, Штип

Основен суд - Берово

(033) 471 006; (033) 471 223

Кеј Младина бб, Берово

Основен суд - Делчево

(033) 411 127

бул. Македонија бб, Делчево

Основен суд - Виница

(033) 361 755

ул. Бел Камен бб, Виница

Основен суд -  Кочани

(033) 271 014

ул. Никола Карев 4, Кочани

Основен суд - Радовиш

(032) 630 115

ул. 22-ри Октомври бб, Радовиш

Основен суд - Свети Николе

(032) 443 991

ул. Ленинова бб, Свети Николе

Основен суд - Струмица

(034) 346 624

ул. Ленинова 34, Струмица

Основен суд - Штип

(032) 391 827

ул. Страшо Пинџур 1, Штип

Основен суд - Пробиштип

(032) 482 273

ул. Миро Барага бб,Пробиштип

Апелационeн суд - Гостивар

(042) 221 544; (042) 221 545

ул. Живко Брајкоски 1, Гостивар

Основен суд - Гостивар

(042) 272 055; (042) 272 055;             (042) 272 056

ул. Живко Брајкоски 1, Гостивар

Основен суд - Тетово

(044) 330 688; (044) 330 665

ул. Илинденска бб, Тетово

Основен суд - Кичево

(045) 223 464; (045) 223 566

бул. Ослободување 17, Кичево

Основен суд - Дебар

(046) 831 404

ул. Вељко Влаховиќ 41, Дебар

 

Уставен суд на РМ

Адреса: бул. 12 Ударна бригада бр. 2, Скопје; тел: (02) 3119 355

 

Народен правобранител

Адреса: Димитрие Чупоски бр. 2, Скопје; тел: (02) 3129 335

 

Комисија за заштита од дискриминација

Адреса: бул. Гоце Делчев  бб (20-ти кат во зградата на МРТВ), Скопје, тел:  (02) 323 2242

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE