Лица со попреченост

Печати

 

Конвенција на ОН за правата на лицата со попреченост - Info sheet.pdf Состојбата на децата во светот во 2013 година - Деца со попреченост.pdf Светски извештај за попреченост.pdf