Заразни заболувања

Печати

 

 
Резистентност кон антибиотиците: Истражување за јавната свесност во повеќе земји.pdf Водич за скрининг, нега и третман на лица кои живеат со хронична инфекција со Хепатит Ц.pdf

Четврт извештај на Светската здравствена организација за занемарените тропски болести.pdf

 

Водич за превенција, нега и третман на лица со хронична инфекција со хепатит Б.pdf Извештај од надзорот над седум прироритетни болести кои се пренесуваат преку храна и вода во ЕУ/ЕЕА регионот 2010-2012.pdf Ситуациона анализа на земјите низ светот: одговор на антимикробната резистентност.pdf

 

Инвестирање за да се надмине глобалниот импакт од запоставените тропски болести.pdf Годишен епидемиолошки извештај - Сексуално преносливи инфекции, вклучувајќи ХИВ и вируси кои се пренесуваат по крвен пат.pdf Технички извештај на ECDC - Тековни практики во однос на политиките за имунизација во европските земји.pdf

 

Глобален извештај за заразни болести пренесени преку вектори.pdf

Од контрола на маларијата до нејзина елиминација - Прирачник за планирање сценарио за елиминација.pdf

Брза дијагностика на маларијата - Ефикасност на тестот.pdf

 

 
Стратешка рамка за контрола на лајшманијазата во Европскиот регион на СЗО-2014-2020.pdf Насоки за скрининг - Грижа и третман за лицата со Хепаптис Ц.pdf

Елиминирање на мали сипаници и рубеола-Рамка за процесот на верификација во Европскиот регион на СЗО.pdf

 

Светски извештај за маларија 2013.pdf Упатства за лекување на маларија-Второ издание.pdf Регионална рамка за превенција од повраток на маларијата и сертифицирање за елиминација на маларијата-2014-2020.pdf

 

Извештај за политиките за превенција и контрола на вирусниот хепатит на глобално ниво.pdf  Контрола на маларијата во хуманитарни катастрофи - Теренски прирачник.pdf Какво значење има-или нема софосбувирот за третман на хепатит Ц на глобално ниво.pdf

 

Основен извештај за следењето на сексуално преносливите болести на глобално ниво, 2012 Лекување на хепатит Ц - Цена, профит и бариери за пристап.jpg Приоритети за истражување во однос на околината, земјоделството и заразните болести поврзани со сиромаштијата.pdf

 

Патот напред - Зголемување на акциите за превенција и контрола на главните заразни заболувања.pdf Сумарен извештај на Европската Унија за трендовите и изворите на зоонозите, зоонотичките агенси и епидемиите предизвикани од храна во 2010 год.pdf Глобален план за справување со резистентноста на инсектицидите.pdf
© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE