Останати

Печати

 

 

1 Европска повелба за правата на пациентите.pdf
2 Декларација за унапредување на правата на пациентите во Европа на СЗО.pdf
3 Љубљанска повелба за реформа на Здравствената заштита на СЗО од 1996.pdf
4

Повелба од Талин: Здравствени системи за здравје и богатство.pdf