Останати

Печати

 

1 Декларација од Алма Ата.pdf
2 Повелба за правото на здравје на Меѓународната унија на правници.pdf
3 Декларација од Лисабон за правата на пациентот на Светската лекарска асоцијација.pdf
4 Декларација за здравствена заштита каде пациентот има централно место на Меѓународната алијанса на организациите на пациенти.pdf
5 Декларација од Џакарта за водство на унапредувањето на здравјето во 21 век.pdf
6 Медицинските сестри и човековите права, Меѓународен совет на медицински сестри.pdf
7 Хелсиншка декларација на Светската медицинска асоцијација.pdf
8 Нирнбершки кодекс на канцеларијата за експериментирање со луѓе при Министерството за здравство на САД.pdf
9

Повелба за унапредување на здравјето од Отава (1986).pdf

10

Повелба од Бангкок за унапредување на здравјето во глобализираниот свет (2005).pdf