Артикли

Заштита на права на пациенти

Печати

 

Заштита на права на пациенти.pdf

 

                

Заштита на права на пациенти - со фокус на правата на Ромите како пациенти.pdf

Protection of the patients rights - with focus on the rights of Roma as patients.pdf

 

               

Заштита на права на пациенти - со фокус на лицата корисници на дроги.pdf

Protection of the patients rights - with focus on drug users.pdf

 

                

Заштита на права на пациенти - со фокус на лица со интелектуална попреченост.pdf

Protection of the patient's rights - with focus on persons with intellectual disability.pdf