Палијативна грижа и грижа за лица со хронични заболувања

Печати

 

Олеснување на болката - Успеси и предизвици во меѓународната палијативна нега.pdf Медицински одлуки во ситуации на пациенти во терминална фаза етичките импликации на достапните опции.pdf Глобален атлас за палијативната грижа на крајот на животот.pdf

 

Нега на лица со хронична состојба - Перспектива на здравствениот систем.pdf Палијативна нега - Цврсти факти.pdf Палијативна нега за старите лица - Добри практики.pdf