Милениумски развојни цели

Печати

 

Извештај за Милениумските развојни цели 2013.pdf Економско и социјално истражување на светско ниво 2013 - Предизвици за одржлив развој.pdf Здравјето во 2015 - Од Милениумските развојни цели кон одржливите развојни цели.pdf

 

Глобалната конверзација започнува - Нови ставови за нова развојна агенда.pdf Kако здравствените системи можат да го забрзаат напредокот кон Милениумските развојни цели 4 и 5 за здравје на децата и мајките преку промовирање на родовата еднаквост.pdf Милениумските развојни цели во Европскиот регион на Светската здравствена  организација - Ситуациона анализа во предвечерјето на првите 5 години.pdf