Обука за примена на методологијата за оценка на нивото на реактивна и проактивна транспарентност на јавните институции

На 27 јануари 2016 година во Скопје се одржа еднодневна обука наменета за граѓански организации од Шуто Оризари и Делчево за примена на методологијата за оценка на нивото на реактивна и проактивна транспарентност на јавните институции на национално и локално ниво. Покрај обуката, граѓанските организации подготвија план за имплементација методологијата на локално ниво.