News

> <
 • Нов Закон за буџети со среднорочно буџетирање до крајот на 2018 година
  Read more
 • Топ Тема На Ваша Страна - Ретки болести (11.12.2017)
  Read more
 • Колку пари се издвојуваат за третман на ретките болести
  Read more
 • Граѓански буџет – Министерство за финансии на РМ
  Read more
 • Министерството за финансии го објави Граѓанскиот буџет
  Read more
 • Open Data #Infographic - 2 Case Studies
  Read more
 • Open Budget Data for What?
  Read more
 • How Does Civil Society Use Budget Information?
  Read more

Events

> <
 • Регионална обука за Мониторинг на Буџети и Застапување
  Read more
 • Работилница за развој на стратегија за застапување за унапредување на транспарентноста и отчетноста во работењето на јавните институции
  Read more
 • Обезбедување одржливост на програмите за намалување на штети од употреба на дроги со средства од акцизите за пиво, за етил алкохол и за цигари
  Read more
 • Имам право да знам! – Кампања за одбележување на меѓународниот ден за слободен пристап до информации
  Read more
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Read more
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Read more
 • Заклучоци од регионалната конференција „Пристап до информациите и отворени податоци“
  Read more
 • Видео за буџетскиот процес во РМ, вклучување во процесот и информирање за текот на спроведувањето
  Read more

Publications

> <
 • How macroeconomic policies and practices in the Republic of Macedonia limit and negatively impact the access to health care services
  Read more
 • Дали и колку Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство за 2016-2018 допринесе за олеснување на пристапот до информации од јавен карактер и унапредување на нивото на Фискалната Транспарентност?
  Read more
 • Јавните набавки, сива зона во работењето на јавниот здравствен сектор
  Read more
 • Нивото на реактивна транспарентност на јавните институции во 2015 наспроти 2016 година
  Read more
 • Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година
  Read more
 • Аларм 32 – Буџетот за здравство на РМ за 2016 година
  Read more
 • Водич за отворена влада - Наменски извештај
  Read more
 • Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година
  Read more