Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Учество на работилница за унапредување на економските, социјалните и културните права на жените од Централна и Источна Европа

Во периодот 03-04ти октомври во Софија, Бугарија, претставници на Здружение ЕСЕ учествуваа на работилница организирана од страна на Европската мрежа за економски, социјални и културни права (ESCR-NET) и Бугарската фондација за родови истражувања (BGRF). Фокусот беше ставен на меѓународната рамка за човековите економски, социјални и културни права, односно можностите за нејзина примена во работата на организациите учеснички. Здружение ЕСЕ како членка на ESCR-NET учестуваше на овој настан заедно со организации од Бугарија, Албанија, Русија,  Белорусија, Украина, Чешка, Грузија, Унгарија, Молдавија и Киргистан.

Повеќе.. https://www.escr-net.org/news/2016/advancing-womens-escr-central-and-eastern-europe

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар