Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Видео за буџетскиот процес во РМ, вклучување во процесот и информирање за текот на спроведувањето

Во време на подготовка на предлог буџетот на РМ и буџетите на општините и недоволна информираност на граѓаните за процесот, Здружението ЕСЕ подготви кратко анимирано видео, чија основна цел е да ги информира граѓаните за текот на буџетскиот процес во РМ, како и за нивните права да учествуваат во истиот и бидат информирани за тоа каде и како се трошат нивните пари!

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар