Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Учество на „Годишна средба на судски набљудувачи 2016“ на ОБСЕ/ОДИХР

Во периодот од 15ти до 17ти јуни 2016 година во Тирана, Албанија, ОБСЕ/ОДИХР организираа „Годишна средба на судски набљудувачи 2016“.  На настанот присуствуваа мисиите на ОБСЕ од различни држави, како и претставници на граѓански организации кои работат на полето на набљудување на судски постапки поврзани со остварувањето на човековите слободи и права.

Здружение ЕСЕ учествуваше со свој претставник на настанот, Стојан Мишев, асистент на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените. Од страна на претставникот на ЕСЕ беше модерирана тематската сесија „Род и различности“ на која беа разменети различните искуства во однос на набљудувањето на судски предмети поврзани со родово засновано насилство. Во рамките на оваа сесија беше презентиран Проектот на УСАИД за правна заштита на жените и постигнатите резултати во рамките на истиот.  

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар